Ing. Stanislav Husár

Rating a informácie o Ing. Stanislav Husár

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Ing. Stanislav Husár 11196 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 409934. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 52.7088% spoločností je horších ako Ing. Stanislav Husár.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Ing. Stanislav Hus&aacute;r" href="http://ing-stanislav-husar.sk-rating.com/">
   <img src="http://ing-stanislav-husar.sk-rating.com/ing-stanislav-husar.png" width="150" height="25" alt="Rating Ing. Stanislav Hus&aacute;r" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Ing. Stanislav Husár

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia